Strona główna Komisja Nadzoru Finansowego

kh.nour 0 Comments March 17, 2023

Tak jak w przypadku projektu ustawy antylichwiarskiej – projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przy czym w zakresie dotyczącym nadzoru nad działalnością windykatorów – właściwy jest wojewoda. Projekt zakłada również wprowadzenie szeregu uprawnień dla KNF. Projekt ustawy antylichwiarskiej ma na celu bardziej restrykcyjne uregulowanie sektora pożyczek pozabankowych (udzielanych przez instytucje pożyczkowe).

Pozycja krótka netto

Inwestor w takim przypadku pożycza akcje od biura maklerskiego, instytucji finansowych czy innego uczestnika rynku, a następnie dokonuje ich sprzedaży na GPW. Gdy akcje spadną, wówczas sprzedający odkupuje papiery wartościowe taniej i oddaje je pierwotnemu właścicielowi. W ten sposób uzyskuje on zysk wynikający z różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży akcji a odkupieniem ich w późniejszym terminie po niższej cenie. W rejestrze krótkiej sprzedaży prowadzonym przez KomisjęNadzoru Finansowego z datą 20 stycznia 2023 r.

Rejestr KNF: Inwestorzy zajęli krótkie pozycje na Pepco i CD Projekt

Powiadomienia należy dokonać nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed pierwszym skorzystaniem z wyłączenia, planowanym przez tę osobę fizyczną lub prawną. Po raz pierwszy Point72 Asset Management pojawił się zpozycją na akcjach CD Projektu w marcu 2022 r., jednak do maja balansował nagranicy progu 0,5 proc., którego przekroczenie zobowiązuje do raportowania pozycji w ramachkrótkiej sprzedaży. W ubiegłoroczne wakacje zwiększał zaangażowanie w „grę na krótko”,jednak w połowie września znów zszedł blisko progu.

Qube Research & Technologies Limited otworzył krótką pozycję na CCC

  1. W odróżnieniu jednak od klasycznej krótkiej sprzedaży możliwe jest skorzystanie z dźwigni finansowej, która pozwoli uzyskać wielokrotnie wyższy zysk (lub stratę).
  2. W przeszłości duże pozycje (w okolicach 1 proc. akcji netto)na akcjach CD Projektu budowały m.in.
  3. Melvin Capital czy MarshalWace, czyli fundusze, które w przeszłości doświadczyły tzw.
  4. Krótkiej sprzedaży nie zaleca się natomiast stosować wtedy, gdy spółka, której akcje są przedmiotem transakcji, ma korzystną sytuację fundamentalną i jednocześnie dobrą sytuację wynikającą z analizy technicznej.
  5. Według Macieja Kietlińskiego z DM XTB kurs CD Projektu mógłwyczerpać potencjał wzrostowy, do którego kontynuacji potrzebne byłyby konkretneczynniki zachęcające popyt do kupna akcji.

Osoby zobowiązane do publicznego ujawnienia znacznych pozycji krótkich netto, w powiadomieniu powinny uwzględnić informacje określone w tabeli 2 w załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego. Giełda kojarzy się głównie z zarabianiem na wzrostach cen akcji. Wtedy możemy spróbować zagrać na spadki poprzez krótką sprzedaż czy inaczej mówiąc, shortowanie. Sprawdźmy, czym dokładnie jest ten styl inwestorski i jakich instrumentów finansowych użyć, aby „zagrać na krótko”.

Kontrowersje wokół shortowania

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego zgłoszenia może nastąpić na adres poczty elektronicznej „Potencjalny short squezee może nastąpić w sytuacji, wktórej spółka poda szczegółowe informacje dotyczące premiery dodatku do gryCyberpunk 2077, którego premiera zaplanowana jest w tym roku” – przewiduje ekspertDM XTB. Według Macieja Kietlińskiego z DM XTB kurs CD Projektu mógłwyczerpać potencjał wzrostowy, do którego kontynuacji potrzebne byłyby konkretneczynniki zachęcające popyt do kupna akcji.

Rejestr pozycji krótkich KNF

Czyli inwestor zakłada spadek ceny danego papieru i sprzedaje go, po czym odkupuje po niższej cenie. Zysk inwestora stanowi różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a kwotą uzyskaną po zakupie. Pamiętajmy jednak, że dzięki spekulantom i inwestorom grającym na spadki rynek jest żywy i bardziej płynny. Na czym korzystają osoby inwestujące długoterminowo, które w każdej chwili mogą znaleźć drugą stronę transakcji. Poza tym na krótkiej sprzedaży zarabia się poprzez udzielenie pożyczki papierów wartościowych.

Zgodnie z jego treścią większość zmian miałaby obowiązywać już po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Oczywiście gdy posiadamy znaczne środki, nie musimy korzystać z gotowych instrumentów finansowych. Możemy zgłosić się do biura maklerskiego, funduszu czy innej instytucji finansowej z prośbą o pożyczenie akcji na pewien okres. 5 rzeczy potrzebnych do rozpoczęcia handlu w dniu Krótka sprzedaż w postaci realnego pożyczania akcji jest popularna (szczególnie w Stanach Zjednoczonych), jednak zdecydowanie bardziej rozpowszechnione staje się shortowanie przy pomocy instrumentów pochodnych. Głównie dlatego, że jest to tańsze i wygodniejsze rozwiązanie, bo nie ma potrzeby płacenia za pożyczenie akcji.

Te doświadczenia oraz zainteresowanie rynkiem finansowym pomagają mu w realizacji poradnikowych treści, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o inwestowaniu. Wychodzi z założenia, że każdy powinien poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie finansów, aby łatwiej i bardziej świadomie funkcjonować we współczesnym świecie. W wolnych chwilach czyta reportaże, słucha muzyki elektronicznej i chodzi z psem po lesie. Najczęściej w tabeli przewijają się fundusze amerykańskie, które mają środki na realizowanie potężnych shortów.

To podmiot, który ma także krótką pozycję na akcjach Allegro oraz notowanego w Amsterdamie InPostu. Bo jak już wiemy – stosujący krótką sprzedaż inwestor zyskuje na spadkach, co jednak z podmiotem, który pożycza akcje, aby mogło w ogóle dojść do całej operacji? Musi zostać za to wynagrodzony – zwykle koszt takiej pożyczki waha się od 1 do 10%.

Poniżej lista aktualnych krótkich pozycji na stronie KNF. Inną kwestią jest olbrzymie zalewarowanie (czyli wirtualne podbijanie stawki inwestycji) rynku shortowania, co może destabilizować typowe przeciąganie liny pomiędzy popytem a podażą i prowadzić rynek na spekulacyjne manowce. Dochodzi czasem do absurdalnych sytuacji, gdy shortowanych jest więcej akcji, niż jest ich realnie w obiegu. Inwestorzy zakładają się między sobą o to, w którą stronę powędruje kurs danego aktywa.

Senat przyjął uchwałę w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie – tzw. 28 października uchwała ta trafiła do Sejmu, a 4 listopada odbyło się w tej sprawie posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ostatecznie Sejm zadecydował o odrzuceniu wszystkich poprawek wniesionych przez Senat i projekt ustawy oczekuje obecnie na podpis Prezydenta.

U samych swoich podstaw giełdy akcyjne służyły do znalezienia przez spółki środków na dalszy rozwój. Odbywało się to poprzez sprzedaż udziałów inwestorom, którzy wierzyli, że przed daną spółką stoi świetlana przyszłość, co wywinduje ceny jej akcji. Zestawienie zawiera nazwę podmiotu który osiągnął pozycję krótką netto, określenie emitenta, którego dotyczy pozycja, jej wielkość oraz datę jej wyliczenia przez podmiot obowiązany.

Najbardziej znanym kazusem jest ich zyskowny short w wysokości 24 milionów euro w sierpniu 2014 r. Oznacza to, że ekspozycja wynosi, w zależności od wielkości pozycji, parę milionów PLN. Nie jest to na pewno miejsce dla przeciętnego polskiego inwestora.

Są to spółki, które wzbudzają duże zainteresowanie wśród inwestorów. Jeśli krótka sprzedaż byłaby możliwa także na niewielkich spółkach, mogłoby się to spekulacyjnie odbić na wycenie ich akcji. Jest to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Transakcja ma na celu zarobek na spadku kursu danego papieru wartościowego.

W tym względzie niewiele się na giełdach zmieniło – rok w rok kolejne spółki wchodzą na światowe parkiety, aby uzyskać finansowanie. Od strony inwestora zmieniło się jednak bardzo wiele, szczególnie ze względu na pojawienie się nowych instrumentów finansowych. Wiele z nich wykorzystywanych jest do spekulacji, w tym shortowania.

W przypadku tej inwestycji nie dochodzi do realnej wymiany aktywów – kontrakty są instrumentami pochodnymi, więc tylko odwzorowują kurs aktywów bazowych, np. Tesla pokaże w danym okresie słabe wyniki, co negatywnie wpłynie na wycenę jej akcji. Chcąc skorzystać z tej okazji, gracz Meksykański prezydent zobowiązuje się do zakazu outsourcingu miejsc pracy pożycza od innego uczestnika rynku 10 akcji Tesli za 1200 dolarów każda i sprzedaje je na giełdzie. Klasyczne inwestowanie to kupowanie akcji taniej, aby po czasie sprzedać je drożej i zgarnąć zysk. Taki inwestor liczy na wzrost cen akcji, a gdy będą one spadać, poniesie stratę.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Prace nad objęciem kolejnego podmiotu nadzorem KNF nie są aktualnie odosobnionym przypadkiem. Indeks NASDAQ ci dostęp do internetu indeks S siä W Rządowym Centrum Legislacji 3 października 2022 r. Opublikowano projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora („ustawa windykacyjna”), który ma kompleksowo regulować działalność sektora windykacyjnego.

Gra na spadki jest zdecydowanie bardziej ryzykowna od inwestowania prowzrostowego, ponieważ potencjalna strata może rosnąć w nieskończoność. Gdy gramy na wzrosty, stracimy maksymalnie 100% (gdy akcje spółki osiągną zerową wycenę). Gdy gramy na spadki, cena akcji może przecież wciąż rosnąć i będziemy zmuszeni odkupić w pewnym momencie papiery zdecydowanie drożej. Gorzko przekonały się o tym fundusze shortujące spółkę GameStop. Gdy cena akcji spektakularnie wzrosła, były one zmuszone do wykupu papierów nawet o 1000% drożej, co powodowało dalsze nakręcanie się cen.

Trafia on do tego inwestora, który właściwie przewidział ruch kursu danego aktywa. Handel cały czas odbywa się tylko „cyfrowymi zapiskami”, a nie fizycznym towarem. Otwarcie pozycji krótkiej to sprzedanie aktywa, które pożyczyliśmy od brokera. Zamknięcie pozycji krótkiej to odkupienie wcześniej sprzedanego aktywa, oddanie go do brokera i zainkasowanie/dopłacenie różnicy. Klasyczna forma pożyczania akcji, aby sprzedać je z zyskiem. Mimo że taka możliwość handlu pojawiła się na GPW w 1999 roku, nie jest w naszym kraju zbyt popularna.

Zmianę maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Celem projektodawcy jest również zapobieganie zjawisku „rolowaniu kredytów”. Istotną procedowaną zmianą jest również modyfikacja obowiązków i praw instytucji pożyczkowych związanych z badaniem zdolności kredytowej i skutków naruszenia tych obowiązków. Marshall Wace gra natomiast na spadek kursu KGHM (0,52 proc. netto).

Poniżej aktualne krótkie pozycje, o których informuje na swojej stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego. Zdarza się jednak też tak, że zajęta pozycja generuje stratę (wzrost kursu), a wtedy fundusz w celu ucięcia strat zmuszony jest do realizacji swojego pakietu i tym samym napędza falę wzrostową. Instytucje pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa windykacyjne powinny przygotować się na wejście w życie odpowiednio ustawy antylichwiarskiej oraz ustawy windykacyjnej, także biorąc pod uwagę potencjalne objęcie ich nadzorem przez KNF. Podmioty te niezależnie od zapewnienia zgodności z przywołanymi ustawami, powinny przeprowadzić analizę mającą na celu określenie innych wymogów związanych z uzyskaniem statusu podmiotu nadzorowanego, w tym zastosowania ZŁK. Może to objąć również szczegółową analizę aktualnie funkcjonujących w tych podmiotach rozwiązań organizacyjnych oraz potencjalnego odejścia od stosowania danych reguł ZŁK w oparciu o przywołane wyżej odstępstwa. C) oceny instytucji nadzorowanej, że wprowadzenie danej zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz jej specyfiki.

Przykładowo inwestor pożycza od innego uczestnika rynku 10 akcji danej firmy po 100 dolarów i sprzedaje je na giełdzie. Po kilku miesiącach, gdy cena tych akcji spadła zgodnie z przewidywaniami sprzedającego, wtedy dokonuje ich odkupienia z rynku po niższej cenie (np. 80 dolarów) i oddaje je prawowitemu właścicielowi. Od zysku, który uzyska sprzedający, należy również odliczyć profit dla pożyczkodawcy akcji i prowizję biura maklerskiego od sprzedaży i zakupu akcji.